Επικοινωνία

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.  Ο.Τ.Α. (υπό εκκαθάριση)

Ταχυδρομική Διεύθυνση :  

Ιθάκης 12   –  15344  ΓΕΡΑΚΑΣ
Δημαρχείο Παλλήνης
(υπ’ όψη κας Ε. Νικολάου )

Τηλεφωνική Επικοινωνία με εκκαθαριστές :

Γιωργία Ρουμελιώτου : 2102628096

Γιώργος Τσίγκος         : 2105729841