Ανακοινώσεις

Η εταιρεία «Μαραθώνιος Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. (υπό εκκαθάριση)», στα πλαίσια της εκκαθάρισης, εκποιεί τα πάγια περιουσιακά της στοιχεία. Μεταξύ αυτών υπάρχει ένα ασφαλτικό μηχάνημα επούλωσης λάκκων, μάρκας SAVALCO, μοντέλου SR 800 επί οχήματος MERCEDES 950 03, έτους κατασκευής 1999, με Άδεια κυκλοφορίας-χρήσης Μηχανήματος έργων  ΜΕ 83639.

Είναι ένα εύχρηστο, οικονομικό, ευέλικτο και αξιόπιστο μηχάνημα άμεσης αποκατάστασης λακκουβών οδοστρώματος που θέλουμε να πουλήσουμε σε πολύ χαμηλή, για την αξία του, τιμή.  Είμαστε στη διάθεσή σας για πλήρη ενημέρωση σχετικά την λειτουργία του, τις δυνατότητες και αποδόσεις του καθώς και για όποια σχετική διευκρίνιση

δείτε εδώ το SAVALCO