Αρχική σελίδα

Η εταιρεία “ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.” είναι αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία Ο.Τ.Α. στην οποία συμμετείχαν ως μέτοχοι 9 (εννέα) Δήμοι της Ανατολικής Αττικής που μετά τις συγχωνεύσεις του N. 3852 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) από την 1-1-2011 έχουν γίνει 5 (πέντε) και συγκεκριμένα ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ο ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ο ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ και ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ. Λόγω των μεταβολών στην Αυτοδιοίκηση, με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας,  η εταιρεία “ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.”, τέθηκε σε εκκαθάριση την 20η  Φεβρουαρίου 2011.

Η εταιρία για την περίοδο της εκκαθάρισης μεταφέρει την έδρα της στο Δήμο Παλλήνης και ειδικότερα στο Δημαρχείο Παλλήνης, οδός Ιθάκης 12, Γέρακας.